ข่าวสารทั่วไป


.

คลิกที่ภาพเพื่อสมัครสมาชิกและทำแบบทดสอบได้เลย

 

 

 *********************** 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม TCASter Talk DEK65
งานแนะแนวโรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ นายคมจักร คริมาธัญสร TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS 
14 กันยายน 2564 (12:57 น.)   เข้าชม 32
การประชุมผู้ปกครองและทำสัญญากู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรมิตร  ดวดกระโทก และ นายชลิต สุริยะสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รายใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 149 คน 
27 ตุลาคม 2563 (11:34 น.)   เข้าชม 251
กิจกรรม Boonwattana education and career day 2020
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม Boonwattana education and career day 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในเรื่องของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่  TCAS โดยรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมรับฟังแล้วนั้น ยังมีตัวแทนคุณครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมรับฟังจำนวน 30 โรงเรียน 
27 ตุลาคม 2563 (10:39 น.)   เข้าชม 262
ยินดีต้อนรับ ครูแนะแนวคนใหม่
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา คุณครูพนิดา ผาทอง 
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:56 น.)   เข้าชม 4112