ข่าวสารทั่วไป


ประกันภัย Save ทั้งชีวิต Save ทั้งคนรอบข้าง.

 

.

.

.

คลิกที่ภาพเพื่อสมัครสมาชิกและทำแบบทดสอบได้เลย

 

 

 *********************** 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบ Portfolio
สำหรับระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี2565 มีการคัดเลือกทั้งหมด 4 รูปแบบ 4 รอบ ซึ่งในช่วงเวลานี้เพิ่งผ่านพ้นการคัดเลือกในรอบที่ 1 คือรอบ Portfolio โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบมา ทางงานแนะแนวจะรวมรวมข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในทุกรอบในลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นะคะ  https://drive.google.com/drive/folders/1RvtDK0ZzA5xUlXjC1jYz7nsbdAIA_Gnf?usp=sharing
21 กุมภาพันธ์ 2565 (14:37 น.)   เข้าชม 598
กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์  ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
29 ตุลาคม 2564 (14:18 น.)   เข้าชม 667
กิจกรรม TCASter Talk DEK65
งานแนะแนวโรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ นายคมจักร คริมาธัญสร TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS 
14 กันยายน 2564 (12:57 น.)   เข้าชม 834
การประชุมผู้ปกครองและทำสัญญากู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรมิตร  ดวดกระโทก และ นายชลิต สุริยะสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รายใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 149 คน 
27 ตุลาคม 2563 (11:34 น.)   เข้าชม 1622
กิจกรรม Boonwattana education and career day 2020
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม Boonwattana education and career day 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในเรื่องของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่  TCAS โดยรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมรับฟังแล้วนั้น ยังมีตัวแทนคุณครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมรับฟังจำนวน 30 โรงเรียน 
27 ตุลาคม 2563 (10:39 น.)   เข้าชม 1682