ข่าวสารทั่วไป


 

 

 *********************** 

 

 

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


ยินดีต้อนรับ ครูแนะแนวคนใหม่
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา คุณครูพนิดา ผาทอง 
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:56 น.)   เข้าชม 1978
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 2 โควตา และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา 2563
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:46 น.)   เข้าชม 1957
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ งานแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ในงานวันครูครั้งที่ 64 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:32 น.)   เข้าชม 2793
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio  
14 มีนาคม 2562 (12:26 น.)   เข้าชม 2239