ติดต่อเรา


                โรงเรียนบุญวัฒนา : Boonwattana School                     159 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหัวทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 920 211 
โทรสาร 044 920 209