เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล 06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:32 น.)   เข้าชม 9530

ขอแสดงความยินดีกับ นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ งานแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ในงานวันครูครั้งที่ 64 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร