เรื่อง : ปีการศึกษา 2565 ศธ. จ่อยกเลิกการสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2565 ศธ. จ่อยกเลิกการสอบ O-NET 14 ธันวาคม 2563 (13:55 น.)   เข้าชม 1344

https://www.matichon.co.th/education/news_2478726

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทปอ.ได้รับแจ้ง นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ทปอ.ปรับปรุงระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 เนื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีนโยบาย ยกเลิกการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งทำให้ ทปอ.จะต้องยุติการใช้คะแนนสอบโอเน็ต เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อยกเลิกการใช้คะแนนโอเน็ต ทปอ.ต้องยกเลิกการใช้ คะแนนการเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือGPAX เนื่องจากทปอ.มองว่า GPAX ไม่สามารถนำมาใช้โดยตรงได้ เพราะปัจจุบันคุณภาพของแต่โรงเรียนปต่ละแห่งไม่เท่ากัน บางโรงเรียนยังมีปัญหาปล่อยเกรด ซึ่งที่ผ่านมาการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนโอเน็ตเข้ามาถ่วงน้ำหนักของ GPAX เมื่อยกเลิกใช้คะแนนโอเน็ต จำเป็นต้องยุติการใช้ GPAX ด้วย ดังนั้น ทีแคส ปีการศึกษา 2564 จึงเป็นปีสุดท้ายที่ใช้คะแนนโอเน็ตมาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย