เรื่อง : รอบ Portfolio สถาบันการบินพลเรือน

รอบ Portfolio สถาบันการบินพลเรือน 21 ธันวาคม 2563 (13:19 น.)   เข้าชม 1408

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับ #TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรวิชาภาคพื้น ข้อมูลเพิ่มเติมทื่

https://www.catc.or.th/2015/attachments/file/Admissions64/Admissions64-Port.PDF?fbclid=IwAR1pFY52LVO75LsLL1h-vXSvAtG1-TE7mwsUR6fVFLfDJh4-0NkCI9qUWLs