เรื่อง : กิจกรรม TCASter Talk DEK65

กิจกรรม TCASter Talk DEK65 14 กันยายน 2564 (12:57 น.)   เข้าชม 642

งานแนะแนวโรงเรียนบุญวัฒนา ได้จัดกิจกรรมฟังบรรยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ นายคมจักร คริมาธัญสร TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS