เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบ Portfolio

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS65 รอบ Portfolio 21 กุมภาพันธ์ 2565 (14:37 น.)   เข้าชม 440

สำหรับระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี2565 มีการคัดเลือกทั้งหมด 4 รูปแบบ 4 รอบ ซึ่งในช่วงเวลานี้เพิ่งผ่านพ้นการคัดเลือกในรอบที่ 1 คือรอบ Portfolio โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบมา ทางงานแนะแนวจะรวมรวมข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในทุกรอบในลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้ ทุกท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นะคะ 

https://drive.google.com/drive/folders/1RvtDK0ZzA5xUlXjC1jYz7nsbdAIA_Gnf?usp=sharing