ภาพกิจกรรม


การประชุมผู้ปกครองและทำสัญญากู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และจัดทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรมิตร  ดวดกระโทก และ นายชลิต สุริยะสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและพบปะกับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รายใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 149 คน 
27 ตุลาคม 2563 (11:34 น.)   เข้าชม 51
กิจกรรม Boonwattana education and career day 2020
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวได้จัดกิจกรรม Boonwattana education and career day 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในเรื่องของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่  TCAS โดยรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบุญวัฒนาเข้าร่วมรับฟังแล้วนั้น ยังมีตัวแทนคุณครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เข้าร่วมรับฟังจำนวน 30 โรงเรียน 
27 ตุลาคม 2563 (10:39 น.)   เข้าชม 59
ยินดีต้อนรับ ครูแนะแนวคนใหม่
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา คุณครูพนิดา ผาทอง 
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:56 น.)   เข้าชม 2680
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท) ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 2 โควตา และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ปีการศึกษา 2563
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:46 น.)   เข้าชม 2658
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับ นางสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ งานแนะแนว โรงเรียนบุญวัฒนา ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ในงานวันครูครั้งที่ 64 วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
06 กุมภาพันธ์ 2563 (13:32 น.)   เข้าชม 4194
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio  
14 มีนาคม 2562 (12:26 น.)   เข้าชม 2972